Σ.ΜΟ.Κ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ MOTOCROSS 19/10/14
Σ.ΜΟ.Κ. - Δελτία τύπου
Σάββατο, 11 Οκτώβριος 2014 06:04

Το Αθλητικό Σωματείο ΣΜΟΚ  διοργανώνει τον  7ο  αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014, που θα διεξαχθεί στις 18-19/10/14 στην πίστα MX METROPOLIS στην Καρδίτσα.

7os-mx-smok_2014ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΣΜΟΚ μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον  7ο  αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18-19/10/14 στην πίστα MX METROPOLIS

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βαλταδώρος Ηλίας

Μέλη:  Μπαλακτσής Δημήτριος  Ντανοβασίλης Ιωάννης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Καλογιαννίδης Σπύρος

Παρατηρητής: Στραβού Γεώργιος

Αγωνοδίκες: Αλεξίου Βάιος – Σαββίδης Αλέξανδρος

Αλυτάρχης: Τσιόπουλος Βαϊος

Τεχνικός Έφορος:  Θυμιόπουλος Ιωάννης

Γραμματεία: Πετσίνης Αντώνιος

Έκδοση Αποτελεσμάτων:   IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: www.amotoe.gr  www.smok.gr

Τηλ 2441021090… (Μόνο για έκτακτη ανάγκη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 10/10/14

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 16/10/14

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 18/10/14 από 10:30 έως 16:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 18/10/14 από 10:30 έως 16:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 18/10/14  ώρα 13:00 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο18/10/14.– ώρα 13:30 & Κυριακή  19/10/14 – ώρα 09:50

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 18/10/14  ώρα 14:50

Εναρξη αγώνων Κυριακή 19/10/14: 11:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 19/10/14  ώρα 15:40

Απονομή επάθλων: Κυριακή 19/10/14 ώρα 16:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2014

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 75 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή17/10/14  Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250      μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125      μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ           μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί (αγωνίζονται ταυτόχρονα με την κατ. ΜΧ2 στην οποία βαθμολογούνται επίσης).

ΟΡΕΝ          μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 38 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί. Αναβάτες μικρότερης ηλικίας, από 16-38 ετών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε 1-3 αγώνες μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά και δεν θα βαθμολογούνται.

Quad            Τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross MX METROPOLIS η οποία έχει μήκος 1600 μ, ελάχιστο πλάτος 8 μ

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

10o ΧΙΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  ΧΩΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΚΙΕΡΙΟΝ   45 ΔΙΚΛΙΝΟ – 55 ΤΡΙΚΛΙΝΟ 2441 071923

ΑΡΝΗ PALACE   40  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  – 60 ΔΙΚΛΙΝΟ – 70 ΤΡΙΚΛΙΝΟ  2441022161

ΑΥΡΑ  38  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ – 43 ΔΙΚΛΙΝΟ – 50 ΤΡΙΚΛΙΝΟ  2441040863

ΑΣΤΡΟΝ  45 ΔΙΚΛΙΝΟ – 55 ΤΡΙΚΛΙΝΟ 2441023552

THESSALIKON   GRAND     60   ΔΙΚΛΙΝΟ      24410.36200

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ  ΜΟΝΟ   ΓΙΑ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.

 

 
ΠΕΜΠΤΗ 18-9-14 1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Σ.ΜΟ.Κ. - Δελτία τύπου
Δευτέρα, 08 Σεπτέμβριος 2014 14:30

Η 1η Γενική συνέλευση για το 2014, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου Μοτοσικλετιστων Καρδίτσας την Πέμπτη 18/9/2014 και ώρα 20:30μμ. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να παρευρίσκονται στην εκδήλωση. 

 
24-25 ΜΑΙΟΥ 2014. 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΓΑ ΟΝ-OFF ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Σ.ΜΟ.Κ. - Δελτία τύπου
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 17:41

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ MEGA ON/OFF ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24 - 25 ΜΑΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1536μ.
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΛΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΧΕΙ 5 ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ 28 ΑΤΟΜΑ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ).ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ (ΜΠΥΡΕΣ-ΚΑΦΕ-ΝΕΡΟ).
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ-ΒΙΝΤΕΟ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ).
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΒΟΛΤΑ (ΧΩΜΑΤΙΝΗ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΤΗΛ. 6977541063 .
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΗΛ. 6932744194

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1ο SCRAMBLE - ΚΥΡΙΑΚΗ 23/3/14
Σ.ΜΟ.Κ. - Δελτία τύπου
Σάββατο, 15 Μάρτιος 2014 06:40

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΜΟΚ, μετά από έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble Κεντρικής Ελλάδος 2014, σύμφωνα με:

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 23